Lietuvos socialinių inovacijų klasteris pristatytas visuomenei

Rugsėjo 17 d. įvyko asociacijos renginys – diskusija „Sumanios ir atviros visuomenės kūrimas įveiklinant buvusį augustinų vienuolyno kompleksą“ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, kuri tvyrojo šiluma, nuoširdumu ir ramybe.

Renginio metu idėjos iniciatoriai ir klasterio nariai supažindino dalyvius su asociacijos veikla, misija, vizija bei strateginiais tikslais. Buvo pristatyta Augustinų komplekso įveiklinimo urbanistinė vizija, vyko diskusija apie bendrystės, paremtos vertybėmis, svarbą. Diskutuojant apie sumanios ir atviros visuomenės kūrimą, socialinių pokyčių poreikį, buvo tikimasi padrąsinti bendruomenes, švietimo, kultūros, socialinis ir socialiai atsakingus verslus  jungtis į veiklas, kuriančias ateities visuomenę. Šis renginys buvo Europos kultūros paveldo dienų programos dalis.

Renginyje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas, kuris palinkėjo asociacijai tapti viso augustinų komplekso atgaivinimo pradžia bei jungtimi tarp bendruomenės, valstybės ir technologijų, skatinančia darniai judėti į priekį.

Norą bendradarbiauti ir aktyviai įsitraukti į augustinų komplekso atgaivinimo procesą išreiškė vidaus reikalų ministerijos atstovas Alvydas Genys. Komplekso centre yra ministerijai priklausanti Ramintojos bažnyčia, kuri yra tapusi traukos centru skirtingoms bendruomenėms.

Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas kalbėjo apie Vilniaus širdyje esantį augustinų kompleksą kaip apie kūrybiškų žmonių bendrystės erdvę, kurioje vyktų pačios įvairiausios dvasinės, kultūrinės, edukacinės ir socialinės veiklos.

Iniciatyva sulaukė palaikymo ir iš Vyriausybės kanceliarijos. Renginyje dalyvavusi  Vyriausybės kanceliarijos atstovė Goda Aleksaitė užsiminė apie galimybę kartu su kitomis Europos valstybėmis kurti tarptautinį socialinių inovacijų kompetencijos centrą Lietuvoje. Bendradarbiauti ketina ir Vilniaus miesto savivaldybė, ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

Ši diskusija – pirmasis renginys iš tęstinio asociacijos renginių ciklo plėtojant dialogą su bendruomene, valstybinėmis institucijomis, kultūros, švietimo, socialinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiai atsakingu verslu. 

Straipsnyje minima informacija iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos

Scroll to Top