LSIK ir MRU pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris ir Mykolo Romerio universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatytas naujų mokymo(si) programų rengimas, bendri nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokslo (meno) taikomieji tyrimai socialinių inovacijų srityje, kultūriniai ir edukaciniai renginiai, studentų praktinių įgūdžių stiprinimas ir kitos veiklos.

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. 

Tikime, kad ši jungtis atneš puikių vaisių mokslo rezultatus įkūnijant per praktines socialines inovacijas.

Scroll to Top