Ministerijos ir socialinių inovacijų klasteris bendradarbiaus įveiklinant Augustinų vienuolyno erdves

Šiandien, spalio 1 d.,  vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lietuvos socialinių inovacijų klasterio direktorė Laura Kairienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį – sieks užtikrinti bendruomenių ir institucijų dialogą, plėtoti visuomenei aktualias inovatyvias veiklas.

Šia sutartimi įsipareigojama bendradarbiauti ir skatinti bei plėtoti socialines, švietimo ir kultūros inovacijas, kuriant ir stiprinant kompleksišką ir integralią socialinių inovacijų ekosistemą buvusio Augustinų vienuolyno komplekse.

Bendradarbiaujant bus siekiama sudaryti sąlygas ir telkti geriausias idėjas bei talentus, taip pat, vadovaujantis bendromis pagarbos ir pasitikėjimo vertybėmis ir tikslais, kurti sumanią, atvirą, pilietišką ir atsparią ateities visuomenę, gebančią inovatyviais būdais spręsti valstybės socialinius iššūkius ir problemas.

„Mums, kaip ministerijai, įkūrusiai Bendrystės ir socialinių inovacijų centrą, svarbu, kad ši vieta būtų funkcionali, originaliai pritaikyta, patraukli, taptų traukos centru ir tarnautų visoms tikslinėms bendruomenėms – kad čia patogią erdvę turėtų įvairios visuomenei, valstybės tarnautojams ir pareigūnų bendruomenei naudingos ir prasmingos socialinės, kultūrinės veiklos. Tik kurdami kūrybiškų žmonių bendrystės erdvę ir tikslingai dirbdami išvien prisidėsime prie realių pokyčių visuomenėje ir prie atviros bei sumanios visuomenės stiprinimo, kuri būtų motyvuota spręsti socialinius iššūkius ir sunkumus“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pritaria, kad šia iniciatyva kuriama graži bendradarbiavimo kultūra ir įvairių lygmenų institucijos bei visuomenė kviečiamos telktis prasmingam bendram tikslui, ieškant inovatyvių būdų socialiniams iššūkiams spręsti.

„Labai svarbu ne tik užtikrinti sisteminį požiūrį į bendruomenės, miesto ir valstybės problemų sprendimą, bet ir efektyviai bei tvariai naudoti viešus ir privačius resursus socialinei-ekonominei plėtrai ir bendruomenės įgalinimui. Augustinų vienuolyno komplekso atgaivinimas yra puikus pavyzdys, kaip galima inovatyviai ir kūrybiškai permąstyti kultūros paveldą sujungiant švietimą, kultūrą ir socialines iniciatyvas“, – sako ministras A. Monkevičius.

Ramintojos erdvėse veikiantis Vidaus reikalų ministerijos įkurtas Bendrystės ir socialinių inovacijųcentras yra vienas iš klasterio narių, besirūpinantis Augustinų komplekse esančios Švč. Mergelės Marijos Ramintojos pastato tvarkymu ir įveiklinimu.

Centro veiklos skirtos tam, kad valstybės tarnautojų, pareigūnų, jų šeimos narių bei savanorių bendruomenė turėtų galimybę vykdyti įvairias savanoriškas veiklas, dirbti su socialiai jautriomis gyventojų grupėmis, teikti visuomenės saugumui ir gerovei svarbias bei atskirtį mažinančias viešąsias ir socialines paslaugas. Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis skiriamas dėmesys nusikaltimų prevencijai, aktualiems smurto artimoje aplinkoje, smurto prieš vaikus prevencijos, imigrantų integracijos klausimams.

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris veikia nuo 2020 m. pradžios ir šiuo metu jau vienija 15 socialiai atsakingų organizacijų ir įmonių. Klasterio tikslas – per socialines, švietimo ir kultūros inovacijas atgaivinti ir įveiklinti Augustinų vienuolyno kompleksą, esantį pačioje Vilniaus širdyje.

Šiuo metu daug dėmesio Lietuvos socialinių inovacijų klasteryje skiriama ekosistemos dalyvių telkimui, inovatyvioms neformalaus švietimo ir kultūros idėjoms, socialinio verslumo iniciatyvoms, geriausioms užsienio patirtims pritraukti. Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos socialinių inovacijų klasterio nariais buvo organizuota konferencija-seminaras Vilniaus švietimo įstaigų vadovams apie konstruktyvų pokyčių valdymą, aktyviai bendradarbiaujama su socialinio restorano „Pirmas blynas“ įkūrėjais dėl jų veiklų išplėtimo ir perkėlimo į Augustinų kompleksą. Tikimasi, kad artimiausiu metu Augustinų komplekse pradės veikti socialinių ir švietimo inovacijų laboratorija, taip pat socialinio verslumo iniciatyvų inkubavimo platforma.

Savo veiklą Lietuvos socialinių inovacijų klasteris grindžia dvasingumu, pagarbos bei pasitikėjimo vertybėmis, sumanios inovatyvios visuomenės (Society 5.0) koncepcija ir siekia tapti tvaria žmogaus, valstybės ir technologijų jungtimi.

„Politiką formuojančių ministerijų aktyvus įsitraukimas skatinant ir plėtojant socialines inovacijas – būtinas žingsnis siekiant sukurti efektyviai veikiančią ir tvarią ekosistemą. Tik sudarius palankias sąlygas inovatyvių idėjų bei socialinio, kultūrinio verslumo iniciatyvų inkubavimui ir vystymui, talentų pritraukimui ir išlaikymui galima tikėtis aukštos pridėtinės vertės paslaugų bei produktų ir proveržio,leisiančio Lietuvai vystyti socialines inovacijas ir tarptautiniu mastu “, – sako Lietuvos socialinių inovacijų klasterio koordinatorė Vilma Popovienė.

Informacija įkelta iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/ministerijos-ir-socialiniu-inovaciju-klasteris-bendradarbiaus-iveiklinant-augustinu-vienuolyno-erdves

Scroll to Top