Narystė

Įsitraukite į pokyčių kūrimą

Galite rinktis skirtingas narystės formas ir prisijungti prie mūsų sparčiai augančios bendruomenės

FI4A4775

Narystė

Mokamas vienkartinis stojamasis ir metinis nario mokestis.

Nariai įsipareigoja aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, visuotiniuose narių susirinkimuose, laiku mokėti metinį nario mokestį bei vykdyti kitus, įstatuose numatytus įsipareigojimus, dalyvauja svarstant strateginius asociacijos klausimus, teikia siūlymus Asociacijos direktoriui ir nariams, balsuoja priimant sprendimus, naudojasi visomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir informacija, turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais.

¹ nevyriausybinėms organizacijoms, mokslo ir studijų institucijoms ir jaunoms įmonėms, veikiančioms iki trejų metų.
² brandžioms įmonėms, veikiančioms ilgiau nei trejus metus. 

Ambasadorystė

Su ambasadoriais pasirašoma ilgalaikio rėmimo arba investavimo sutartis.

Ambasadoriai viešinami Asociacijos puslapyje, socialiniuose tinkluose, renginių metu. Jiems teikiama informacija apie Asociacijos vykdomas ir planuojamas veiklas.

Jūsų skiriamos lėšos bus naudojamos prasmingai ir skaidriai bei prisidės prie:

  • Bendruomenių telkimo kuriant ir įgyvendinant inovatyvius sprendimus;
  • Atsparumo bei socialinės atsakomybės ugdymo;
  • Socialinių inovatorių akademijos – būsimųjų inovatorių ugdymo bei regionų įveiklinimo;
  • Buvusio Augustinų vienuolyno komplekso atgaivinimo ir atvėrimo visuomenei per įvairias socialines, kultūrines ir menines veiklas;
  • Visuomenės švietimo apie socialines inovacijas ir jų kuriamą vertę.
DA2

Kurkime vertę kartu

Kviečiame prisijungti prie mūsų sparčiai augančio patikimų, socialiai atsakingų partnerių tinklo.

Scroll to Top