Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos socialinio verslo asociacija

Lietuvos socialinių inovacijų klasteris ir Lietuvos socialinio verslo asociacija pasirašė sutartį dėl bendrų veiklų ir bendradarbiavimo principų telkiant bendruomenę, socialinį ir socialiai atsakingą verslą, nevyriausybines organizacijas ir valstybės institucijas socialinių inovacijų ir socialinio verslumo plėtrai Lietuvoje užtikrinti.

„Džiaugiuosi, kad Lietuvos socialinio verslo asociacija ir Lietuvos socialinių inovacijų klasteris pradeda veikti išvien. Tai svarbus žingsnis, apjungiant bendruomenę ir siekiant geresnio bei efektyvesnio socialinio verslo atstovavimo“, – sakė Viktorija Bražiūnaitė, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė.

Lietuvos socialinių inovacijų klasterio koordinatorė dr. Vilma Popovienė pabrėžė, jog norint kurti paveikius bendruomenės, miesto ir valstybės socialinių problemų ir iššūkių sprendimus, pirmiausia būtina užtikrinti susikalbėjimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų tos pačios ekosistemos veikėjų. „Veikiant kartu ir kalbant vienu balsu daug lengviau atstovauti visuomenės ir socialinio verslo interesus, vystyti konstruktyvų tarpsektorinį dialogą ir užtikrinti tinkamą komunikaciją bei rezultatų
sklaidą.“

Šis susitarimas, vadovaujantis bendromis pagarbos ir pasitikėjimo vertybėmis, padės kurti sumanią, atvirą, pilietišką ir atsparią ateities visuomenę, gebančią inovatyviais būdais spręsti valstybės socialinius iššūkius ir problemas.

Scroll to Top