Paslaugos

Paslaugos Asociacijos nariams

Socialinio intereso atstovavimas

Tinklaveika

Projektinė veikla ir sutelktinis finansavimas

Studentų praktikos

Asociacija atstovauja narių socialinį interesą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu:

  • viešojoje erdvėje
  • politiką formuojančiose valstybės ir savivaldos institucijose
  • nacionaliniuose ir tarptautiniuose tinkluose

Asociacija užtikrina:

  • tarpsektorinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą
  • partnerių paiešką nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu

Asociacija:

  • inicijuoja ir administruoja bendrus projektus
  • teikia konsultacijas
  • organizuoja ir koordinuoja sutelktinio finansavimo paiešką ir pritraukimą

Asociacija:

  • organizuoja studentų praktikas
  • teikia mentorystės paslaugas

Organizacijų ugdymo programos

Drauge kuriamas socialinis poveikis jūsų organizacijai ir visuomenei

Ekspertinės konsultacijos
Individuali mentorystė

Kurkime vertę kartu

Prisijunkite prie mūsų sparčiai augančios bendruomenės

Scroll to Top