Socialinių inovatorių akademija

 

Socialinių inovatorių akademija (SIA) – Lietuvos socialinių inovacijų klasterio steigiamas neformalaus ugdymo tinklas, vienijantis klasterio narius ir nacionalinius bei tarptautinius partnerius, veikiančius mokslo ir studijų, švietimo bei socialinės antreprenerystės srityse. Akademijos tikslas:  įgalinti būsimus inovatorius spręsti konkrečias, tam tikram regionui būdingus ir aktualius socialinius iššūkius. Bendrakūros ugdymo procese būsimieji inovatoriai palydimi nuo idėjos iki galutinio siektino rezultato – inovatyvaus socialinio sprendimo, kuriančio ilgalaikę vertę ir poveikį, realizavimo.


Socialinių inovatorių ugdymo procesą tinklo nariai vykdys pagal tą pačią sertifikuotą programą, kurioje akcentuojamos socialiniams inovatoriams svarbiausios kompetencijos: kūrybiškumas, atsakinga lyderystė, atsparumas ir atvirumas pokyčiams, inovacijų kūrimas ir verslumas, tvarumas ir integralumas, socialinio poveikio prognozavimas bei vertinimas, lankstumas ir adaptyvumas. Akademijoje bus taikomi įvairūs metodai socialinėms inovacijoms kurti, taip pat vadovaujamasi dizaino mąstysenos metodika, leidžiančia išgryninti problemas ir jas sėkmingai išspręsti. Daugiausia dėmesio planuojama skirti praktinėms užduotims bei veikloms. Sukurti sprendimai bus testuojami su bendruomenių nariais, kuriems sprendžiama socialinė problema ar iššūkis daro didžiausią poveikį, ir bus stebima, ar jie yra išties veiksmingi ir ar turės ilgalaikę vertę.

Socialių inovatorių akademiją įsteigė Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija ir Marijampolės kolegija. Visos šios institucijos yra klasterio narios, tačiau taip pat yra bendradarbiaujama su Baltijos šalimis. Ateityje tikėtina, kad prisijungs Skandinavijos šalys, kurios atneš į geriausią savo patirtį, kuri bus pritaikoma ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse.

Regioniniai skirtumai Baltijos šalyse išlieka viena opiausių problemų. Nors Baltijos šalys yra pakankamai mažos valstybės, tačiau tarp regionų egzistuoja nemaži skirtumai, kurie bėgant laikui dar labiau gilėja. Socialinių inovatorių akademija padėtų atliepti socialinius poreikius regionuose ir kurti naujus socialinius ryšius ar bendradarbiavimo formas tarp viešojo, privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės, siekiant regionų vystymo. Taip pat Socialinių inovatorių akademija padėtų atskleisti regionų bendruomenių potencialą, ugdyti jų vadybines ir kitas kompetencijas bei lyderystės įgūdžius reikalingus socialinėms inovacijoms vystyti. Socialinių problemų laukas yra žymiai ryškesnis regionuose, kurie yra nutolę nuo didžiųjų miestų. Todėl socialinių inovatorių akademijos metu bus siekiama sukurti žinių perdavimo-įgalinimo-organizacijų įveiklinimo sąsajas, siekiant bendrystės, kuriant socialines inovacijas.

  •  Skatinti būsimus socialinius inovatorius imtis lyderystės kurti socialines inovacijas ir inovatyvius socialinius verslus. 
  • Vienyti Baltijos šalis – Lietuvą, Latviją ir Estiją – veikti proaktyviai socialinių problemų lauke per socialinių inovacijų kūrimą ir socialinių inovatorių lyderių ugdymą. 

Akademija veiks keliais skirtingais lygmenimis:

  • Lokalūs centrai regionuose.
  • Mobilios komandos darbas.
  • Virtuali skaitmeninė platforma, kurioje galima dalintis patirtimi bei rasti naujausią informaciją.
  • Nacionalinių ir tarptautinių ekspertų duomenų bazė. 

Tinklo nariai

Atpažįstamas kaip vienas iš 3 proc. geriausių pasaulio universitetų, VDU vienintelis šalyje siūlo artes liberales principais grįstas studijas. Universitetas yra liberalus, socialiai atsakingas, bendruomeniškas, tarptautiškas, mąstantis žaliai, kuriantis bei bendruomeniškas.

Apsilankyti

MRU – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius.

Apsilankyti

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida. Institucija, puoselėjanti dėstytojų ir studentų kūrybingumą bei atsakingumą, pagrįstus aukštos kokybės reikalavimais.

Apsilankyti

Marijampolės kolegija – aukštoji mokykla, įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Sėkmingai teikiame aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, bet ir sudarome sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo.

Apsilankyti

Tinklo partneriai

Lietuvos Junior Achievement yra ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderė Lietuvoje. Šios nevyriausybinės organizacijos misija - įkvėpti ir paruošti jaunus žmones siekti sėkmės pasaulinėje rinkoje. Jos programos kasmet pasiekia apie 20 000 mokinių iš daugiau nei 350 mokyklų.

Apsilankyti

Pasaulinė lyderystės konferencija – tai aukščiausios klasės renginys, kurio misija - įkvėpti žmones dorai lyderystei.

Apsilankyti

Gluk Media yra lyderė, kurianti interaktyvią mediją ir papildytos realybės sprendimus, kurie tirpdo ribą tarp virtualiojo ir realaus pasaulio, integruodama inovacijas į kasdieninį gyvenimą.

Apsilankyti

Spotiself – tai interaktyvi asmenybės ugdymo ir karjeros planavimo platforma, kuri įgalina pažinti save, atrasti profesinę kryptį, planuoti bei siekti savo tobulėjimo tikslų.

Apsilankyti

Renginiai

Growing social innovators:
practice and experience France and Cyprus
Leaders grow Leaders: Facilitating Social Innovation in Regions
Growing social innovators FB (2)
Leaders grow leaders event LinkedIn

Balandžio 27 d. 13 val. nuotoliniame renginyje su tarptautiniais atstovais diskutavome apie socialines inovacijas ir socialinių lyderių ugdymą. Srities ekspertai iš Prancūzijos ir Kipro dalinsis savo patirtimi apie socialiniems inovatoriams būtiniausias kompetencijas bei apie tai, kokia ekosistema yra palankiausia sėkmingam socialinių inovacijų vystymuisi. 

Gegužės 26 d., 10:00-18:00 socialinių inovacijų srities ekspertai iš Lietuvos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Prancūzijos ir Kipro dalinso savo patirtimi, įžvalgomis ir geraisiais pavyzdžiais. Panelinėse diskusijose aptarėme socialinių inovacijų ekosistemų kūrimo ir vystymo ypatumus, susijusias tendencijas ir iššūkius. Apsilankėme Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, kuri tapo ne vienos inovatyvios organizacijos ir įvairių socialinių iniciatyvų namais, taip pat buvo skirtas laikas partnerystės ryšių užmezgimui (networking). 
Renginio kalba: anglų.

Scroll to Top