Spotiself

Spotiself – atviras ir įtraukiantis EdTech srities startuolis, skiriantis didelį dėmesį nuosekliam profesiniam orientavimui bei pagrįstas šiuolaikiniais technologiniais sprendimais bei žaidimizacijos elementais.

Karjeros ir asmenybės pažinimo testas

Interaktyvioje karjeros planavimo platformoje Spotiself siūlo Lietuvos psichologų sukurtą karjeros ir asmenybės pažinimo testą. Svarbu paminėti, kad vienas iš didžiausių šio testo laimėjimų – testą sukūrusi Vilniaus universiteto mokslininkų-psichologų komanda. Tai suteikia testui mokslinį pagrįstumą ir testo rezultatų validumą. Šiame teste jaunas žmogus ras mokslininkų sukurtus įdomius, įtraukiančius klausimus ir užduotis, spalvingą, interaktyvią aplinką, o rezultatai bus tikslūs ir išsamūs. Šis žaidimizuotas skaitmeninis įrankis nėra dar vienas karjeros testas, kuriame nuobodžiai reiks vien tik atsakinėti į klausimus. Tai testas apjungiantis asmenybės bruožų tyrimo testą, pažintinių gebėjimų įvertinimo testą ir profesinių interesų įvertinimo testą į vieną visumą.

Sistemiškas, metodiškai pagrįstas karjeros ugdymo proceso užtikrinimas mokyklose

Spotiself pateikia su karjeros specialistais išdirbtą veiksmų ir priemonių rinkinį (vartotojo asmenybės profilis su užduotimis, karjeros lūkesčių skaičiuoklė, tobulėjimo planas) individualiam mokinio darbui atlikus testą bei apmoko mokyklos paskirtus specialistus (mokytojus, karjeros specialistus, klasės auklėtojus) dirbti su priemonėmis, siekiant užtikrinti karjeros ugdymą mokykloje. Taip pat suteikiama prieiga prie turinio išteklių, kuriuos galima naudoti ugdant savęs pažinimo ir karjeros planavimo kompetencijas. Artimiausiu metu Spotiself ketina išleisti skaitmeninę darbo konsolę karjeros specialistams, kuri užtikrins kokybišką ir sistemingą žmogaus lydėjimą savęs pažinimo ir tobulėjimo keliu.

Profesionalios karjeros konsultanto sesijos

Spotiself siūlo ir profesionalias karjeros konsultanto sesijas. Profesionalių konsultacijų metu paaiškinami ir interpretuojami testo rezultatai, pristatomas asmenybės profilis, suteikiamos rekomendacijos ir patarimai tolimesnei kelionei. Išsigrynintas individualus ugdymo planas bei išsigryninta studijų kryptis leis asmeniui ugdyti savo kompetencijas ir teisingai pasirinkti.

Mokytojų tobulėjimo programa

„Tikime, kad sumanus, kūrybiškas, aktyvus, išmanantis šiuolaikines tendencijas ir nuolat besimokantis mokytojas gali vėl prikelti mokytojo prestižą. Todėl skatiname pokyčius švietime ir investuojame į švietimo bendruomenės narių tobulėjimo procesą ir naujausių kompetencijų formavimą“, – dalinasi Spotiself komanda. Spotiself sukūrė Mokytojų tobulėjimo programą, kuria siekia, kad šiuolaikinis mokytojas įgytų naujausių žinių ir praktinių įgūdžių apie mokymo(si) tendencijas, metodus, patobulintų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, mokytųsi pokyčių valdymo, lyderystės ir būtų įkvėptas kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką. 2022 m. kovo 30 -31 d.  Spotiself dalyvaus Litexpo MOKYKLA 2022 parodoje, kurios metu organizuoja „Ateities mokytojų forumą“, skirtą Lietuvos švietimo bendruomenei. Tai unikali ir praktinė švietimo inovacijų konferencija, kurios metu švietimo lyderiai iš Lietuvos ir Europos pristatys svarbiausias švietimo tendencijas, pokyčius, dalinsis praktiniais patarimais, kvies įsitraukti į pokalbį pačius renginio dalyvius. Bendruomenės narių laukia STAIGMENA – Padėkos koncertas Mokytojams!

Praktiniai patarimai sėkmingai integracijai į suaugusiųjų gyvenimą

Siekdami kurti pozityvų pokytį mokyklose, Spotiself siūlo unikalią galimybę supažindinti moksleivius su esminiais ateities konstravimo žingsniais bei suteikti jiems reikiamų žinių ir praktinių patarimų kaip sėkmingai integruotis į suaugusiųjų gyvenimą. Organizacija tiki, kad patyriminės pamokos, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai, transliacijos internetu (live), hakatonai mokyklose su verslo, viešojo sektoriaus atstovais, žymiais žmonėmis palengvins jaunų žmonių apsisprendimą drąsiais žingsniais leistis į savęs pažinimo kelionę.

Savęs pažinimo ir karjeros planavimo kelionėje su Spotiself svarbu paminėti ir darbdavius, kurie suteikia praktikos, mentorystės ir darbo pasiūlymus jauniems žmonėms eksperimento, patyrimu būdu patirti vieną ar kitą profesiją. Mentorystės ir šešėliavimo galia yra neįkainojama jaunam žmogui renkantis savo ateities profesiją.

Ryšys tarp jauno žmogaus, švietimo bendruomenės ir verslo/viešojo sektoriaus organizacijų

Šios kompleksinės Spotiself organizacijos veiklos persipina, papildo ir palaiko viena kitą, taip yra konstruojamas stipresnis ryšys tarp jauno žmogaus, švietimo bendruomenės ir verslo/viešojo sektoriaus organizacijų. „Tikime, kad šios priemonės suteiks žinių ir praktinių įgūdžių, kaip nepasiklysti, o pasiklydus surasti teisingą savęs pažinimo ir karjeros planavimo kelią.“

Artimiau susipažinti su Spotiself ir organizacijos veiklomis galite čia.

Straipsnį parengė Spotiself.

 

Scroll to Top