Bendruomenė

Ambasadoriai

Esame Teltonika IoT Group – įmonių grupė, kurianti išskirtinius, saugius bei patikimus daiktų interneto prietaisus tarptautinei rinkai. Daugiau nei 15 milijonų mūsų pagamintų prietaisų, prijungtų prie interneto, padeda žmonėms telematikos, tinklo įrangos, telemedicinos, asmens ir turto sekimo verslo nišose.

Apsilankyti

EJOT – tai vidutinių įmonių grupė, savo veiklą vykdanti tvirtinimo technologijų srityje. Dauguma EJOT klientų yra automobilių ir tiekimo pramonės, telekomunikacijų, buitinės elektronikos ir statybos sektorių bendrovės.

Apsilankyti

Asociacijos nariai

VšĮ Ramintoja – bendruomenė, apjungianti tikėjimą, kultūrą, mokslą, dvasines ir socialines inovacijas. Čia kuriama visuomenei atvira ir kūrybiška erdvė, kurioje atsiliepiama į skirtingų socialinių grupių poreikius, puoselėjama susikalbėjimo kultūra, kaupiamos ir perduodamos žinios bei patirtis, kuriami ir plėtojami inovatyvūs socialiniai sprendimai.

Apsilankyti

Gluk Media yra lyderė, kurianti interaktyvią mediją ir papildytos realybės sprendimus, kurie tirpdo ribą tarp virtualiojo ir realaus pasaulio, integruodama inovacijas į kasdieninį gyvenimą.

Apsilankyti

Socialinių mokslų kolegija yra didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Kolegija siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse.

Apsilankyti

Adizes institutas tai tarptautinė konsultacinė organizacija, tiekianti vadybinius instrumentus bei sprendimus, reikalingus sėkmingai įgyvendinti organizacijoms būtinus pokyčius. Institutas įgyvendina transformacijos programas, besiremiančias originalia Dr. Ichak Adizes metodologija, sukurta ir sėkmingai taikoma visame pasaulyje nuo 1971 metų, išvengiant chaoso ir destruktyvių konfliktų.

Apsilankyti

Pasaulinė lyderystės konferencija – tai aukščiausios klasės renginys, kurio misija - įkvėpti žmones dorai lyderystei.

Apsilankyti

Pirmas Blynas – restoranas, turintis kulinarinę ir socialinę misiją! Pirmo Blyno komanda yra ypatinga, čia padavėjais ir virtuvės šefo padėjėjais dirba žmonės su negalia. Visa Pirmojo blyno komanda stengiasi, kad kiekvienas apsilankymas restorane Jums būtų maloni patirti ir norėtųsi sugrįžti atgal dar ir dar kartą.

Apsilankyti

UAB „Muzikija“ veikla apima kelias sritis: ankstyvojo ugdymo centrą, darželius, muzikos mokyklą ir leidyklą. Inovatyvūs kūrybinio ugdymo darželiai „Strazdanėlės“, ankstyvojo ugdymo centras šeimoms dirba pagal nuodugniojo ugdymo principais grįstą autorinę programą,yra įkvėpti Reggio Emilia filosofijos. Leidykla, kuri jau daugiau nei dešimtmetį leidžia muzikines - menines, edukacines, paveikslėlių knygas su CD ir QR kodais, kompaktines plokšteles visai šeimai.

Apsilankyti

VšĮ Pokyčių tyrimų institutas buvo įkurtas 2014 metais, siekiant teikti profesionaliomis mokslo kompetencijomis grįstas tyrimų konsultavimo paslaugas Lietuvos verslui ir viešajam sektoriui. Instituto atstovai yra aktyvūs tarptautinių ir nacionalinių akademinių bei verslo tinklų dalyviai.

Apsilankyti

Europos humanitarinis universitetas yra tarptautinis universitetas, kurio tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę, siūlant humanitarinių ir laisvųjų menų studijas. Universitetas yra įsikūręs Vilniuje ir skirtas studentams iš Rytų Europos regiono, kuriems siūloma tarptautinė akademinė patirtis ir aukštos kokybės studijų procesas.

Apsilankyti

Atpažįstamas kaip vienas iš 3 proc. geriausių pasaulio universitetų, VDU vienintelis šalyje siūlo artes liberales principais grįstas studijas. Universitetas yra liberalus, socialiai atsakingas, bendruomeniškas, tarptautiškas, mąstantis žaliai, kuriantis bei bendruomeniškas.

Apsilankyti

Good to know - ilgametę patirtį turintys komunikacijos paslaugų, mokymų ir renginių organizavimo ekspertai, sėkmingai įgyvendinę projektus tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Įmonė siūlo sėkmingą ir pamatuojamą komunikaciją, mokymus organizacijoms bei unikalius sprendimus renginiams.

Apsilankyti

Atvira naujovėms, lanksti, nuolatos besikeičianti aukštoji mokykla, harmoningai derinanti darbo rinkos poreikius su perspektyvių mokslo ir meno studijų sričių raida. Institucija, puoselėjanti dėstytojų ir studentų kūrybingumą bei atsakingumą, pagrįstus aukštos kokybės reikalavimais.

Apsilankyti

Pagrindinis SIF tikslas – socialinių inovacijų ir socialinio verslo kūrimas, skatinimas ir populiarinimas Baltijos jūros regione. SIF inicijuoja projektus ir teikia konsultacijas socialinių inovacijų ir socialinio verslo klausimais, rengia mokymus ir skaito pranešimus susijusiomis temomis.

Apsilankyti

Spotiself – tai interaktyvi asmenybės ugdymo ir karjeros planavimo platforma, kuri įgalina pažinti save, atrasti profesinę kryptį, planuoti bei siekti savo tobulėjimo tikslų.

Apsilankyti

Mes esame architektai, konstruktoriai, inžinieriai. Kuriame funkciją, estetiką, išliekamąją vertę ir tvarumą. Projektuojame racionalias gelžbetonines, plienines, medines, mūrines ir kompozitines konstrukcijas. Projektuojame visas šiuolaikines statinio inžinerines sistemas.

Apsilankyti

Alytaus kolegija – regioninė aukštoji mokykla, aktyviai ir sėkmingai veikianti tarptautinėje ir nacionalinėje erdvėje kaip taikomųjų mokslinių tyrimų bei kultūros centras, puoselėjanti šalies tautinę kultūrą ir tradicijas, socialiai atsakinga ir atvira visuomenei.

Apsilankyti

Socialinio verslumo ir socialinių inovacijų lyderiai Kipre. Ši organizacija kuria ir įgyvendina socialinio poveikio mokslinių tyrimų ir švietimo projektus, ypač socialinės įtraukties, užimtumo, verslumo, migrantų integracijos ir tvaraus vystymosi srityse. Taip pat yra įkūrusi „Hub Nicosia“ – novatorišką socialinių inovacijų centrą, kuris remia organizacijas, verslininkus ir įmones, turinčias socialinę ar aplinkosauginę misiją.

Apsilankyti

Marijampolės kolegija – aukštoji mokykla, įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Sėkmingai teikiame aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, bet ir sudarome sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo.

Apsilankyti

organizacija, kurios tikslas – įgyvendinti įkvepiančius švietimo, kultūros, meno ir verslo projektus, skatinančius visuomenės sąmoningumo ugdymą ir kiekvieno jos nario asmeninį tobulėjimą.

Padedame atrasti ir puoselėti vidinę darną, ugdyti dorybingą charakterį bei kritinį-kūrybinį mąstymą, kilusiems klausimams spręsti.

Apsilankyti

Švedijos organizacija, siekianti padėti kitoms organizacijoms aktyvinti, aktualizuoti ir optimizuoti savo kūrybinius gebėjimus. Šis centras bendradarbiauja su partnerių tinklu, siekdamas sutelkti žinias, kurių reikia norint ugdyti lyderystę, kūrybiškumo klimatą organizacijose, bei padeda atrasti tam tinkamus įgūdžius ir įrankius.

Apsilankyti

Partneriai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą viešojo saugumo, migracijos, regionų plėtros, savivaldos, viešojo administravimo, valstybės tarnybos, tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

Apsilankyti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politiką švietimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, sporto srityse.

Apsilankyti

Lietuvos Junior Achievement yra ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programų lyderė Lietuvoje. Šios nevyriausybinės organizacijos misija - įkvėpti ir paruošti jaunus žmones siekti sėkmės pasaulinėje rinkoje. Jos programos kasmet pasiekia apie 20 000 mokinių iš daugiau nei 350 mokyklų.

Apsilankyti

Kauno kolegija – daugiaprofilinė valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, informatikos, inžinerijos, sveikatos, humanitarinių, socialinių, meno, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, teisės, žemės ūkio mokslų specialistus. Čia studijuoja daugiau kaip 6500 studentų iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Apsilankyti

Organizacija, prisidedanti prie palankios aplinkos socialiniam verslui kūrimo.

Apsilankyti

Pelno nesiekianti viešoji įstaiga, padedanti bendruomenėms, NVO, socialinėms įmonėms diegti paslaugų inovacijas, kurti partnerių tinklus ir projektuoti socialinio verslo modelius. Konsultuojame įmones įgyvendinant organizacinius pokyčius. Moderuojame apskirtus stalus, bendruomenės susirinkimus, organizuojame seminarus, konferencijas, forumus ar diskusijas.

Apsilankyti

Prancūzijos ir Lietuvos prekybos rūmai, įsteigti 1999 m., yra ne pelno siekianti organizacija, skatinanti dvišalį Lietuvos ir Prancūzijos ekonominį bendradarbiavimą bei kurianti verslo bendruomenę Lietuvoje.

Apsilankyti

Saulėtekio slėnio mokslo technologijų parkas yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2003 m. Parkas pasižymi giliomis tradicijomis ugdant verslumą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikiant infrastruktūros ir kitas inovacijų paramos paslaugas jaunoms inovatyvioms įmonėms ir kitam žinioms imliam verslui.

Apsilankyti

Kurkime vertę kartu

Prisijunkite prie mūsų sparčiai augančios bendruomenės

Scroll to Top