Narystė

Įsitraukite į pokyčių kūrimą

Galite rinktis skirtingas narystės formas ir prisijungti prie mūsų sparčiai augančios bendruomenės

83885374_102195428015224_4721120500934246400_o

Tikroji narystė

Mokamas vienkartinis stojamasis ir metinis nario mokestis.

Tikrieji nariai įsipareigoja aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, visuotiniuose narių susirinkimuose, laiku mokėti metinį nario mokestį bei vykdyti kitus, įstatuose numatytus įsipareigojimus, dalyvauja svarstant strateginius asociacijos klausimus, teikia siūlymus Asociacijos direktoriui ir nariams, balsuoja priimant sprendimus, naudojasi visomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir informacija, turi teisę susipažinti su Asociacijos dokumentais.

Asocijuota narystė

Asocijuoti nariai turi teisę dalyvauti Asociacijos visuotiniuose susirinkimuose, naudotis Asociacijos teikiamuomis paslaugomis ir informacija, susipažinti su Asociacijos dokumentais bei teikti siūlymus Asociacijos direktoriui ir nariams. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės priimant sprendimus Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

Asocijuoti nariai bet kada gali tapti Tikraisiais nariais ir aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei priimant sprendimus.

Mokamas tik vienkartinis stojamasis mokestis.

DSC_0475
AA

Jungtinės veiklos sutartis

Bendradarbiavimas paremtas individualiu susitarimu.

Partnerystė paremta Jūsų organizacijos poreikiais.

Kartu galime pasiekti daugiau

Kviečiame prisijungti prie mūsų sparčiai augančio patikimų, socialiai atsakingų partnerių tinklo.

Scroll to Top