Paslaugos

Paslaugos Asociacijos nariams

Interesų atstovavimas

Tinklaveika

Projektinė veikla ir sutelktinis finansavimas

Studentų praktikos

Asociacija atstovauja narių interesus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu:

 • viešojoje erdvėje
 • politiką formuojančiose valstybės ir savivaldos institucijose
 • nacionaliniuose ir tarptautiniuose tinkluose

Asociacija užtikrina:

 • tarpsektorinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą
 • partnerių paiešką nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu

Asociacija:

 • inicijuoja ir administruoja bendrus projektus
 • teikia konsultacijas
 • organizuoja ir koordinuoja sutelktinio finansavimo paiešką ir pritraukimą

Asociacija:

 • organizuoja studentų praktikas
 • teikia mentorystės paslaugas

Paslaugos verslui ir viešajam sektoriui

Drauge kuriamas socialinis poveikis jūsų organizacijai ir visuomenei

Socialiai atsakingos įmonės kultūros formavimas, plėtojimas ir palaikymas
Projektinės veiklos socialinių inovacijų srityje inicijavimas, konsultavimas ir administravimas
Renginių socialinių inovacijų tematika organizavimas, IRT sprendimai, transliavimas
 • Asociacija užtikrina:

  • Socialinės atsakomybės strategijos ir veiklų plano parengimą, įgyvendinimą bei stebėseną
  • Tikslinės darbuotojų savanorystės programos sukūrimą, veiklų organizavimą bei administravimą
  • Komandos formavimo(si) renginių ir kūrybinių dirbtuvių organizavimą
  • Akademinės bendruomenės (studentų ir mokslo darbuotojų) įtraukimą į socialinės atsakomybės kultūros įmonėje formavimo procesus

Asociacija užtikrina:

 • Projektinės idėjos sugeneravimą kūrybinių dirbtuvių metu
 • Kvietimų ir išteklių paiešką
 • Nacionalinių ir tarptautinių partnerių paiešką (matchmaking)
 • Paraiškos parengimą ir administravimą
 • Konsultacijas

Kartu galime padaryti daugiau

Prisijunkite prie mūsų sparčiai augančios bendruomenės

Pasikalbėkime dėl Jums aktualių paslaugų

Scroll to Top